Καλοβιδούρης Εγκαταστάσεις Sound & Light Βόλος 13

Ένα δυνατό κομμάτι στις υπηρεσίες της εταιρείας, μας αποτελεί η εγκατάσταση ηχητικού αλλά και φωτιστικού εξοπλισμού. Εγκαταστάσεις Ήχος – Φώτα

Up